Mp3 Download Free


Kani Karaca Kamet I Yâre Nazar Kıl Nahl I Mevzûn Böyledir Muhayyer Bûselik Rg.mp3

Kani KARACA-Kamet-i Yâre Nazar Kıl Nahl-i Mevzûn Böyledir (MUHAYYER BÛSELİK)RG

Kani KARACA-Kamet-i Yâre Nazar Kıl Nahl-i Mevzûn Böyledir (MUHAYYER BÛSELİK)RG.mp3

Kani Karaca-Takım (Muhayyer Buselik)

Kani Karaca-Takım (Muhayyer Buselik).mp3

Kani KARACA-Çekme Zahm-ı Dîl İçün Merheme Zahmet Cânâ (MUHAYYER BÛSELİK)RG

Kani KARACA-Çekme Zahm-ı Dîl İçün Merheme Zahmet Cânâ (MUHAYYER BÛSELİK)RG.mp3

Kani KARACA-Cevher Gibi Rizan Olayım Böyle Gerektir (MUHAYYER BÛSELİK)RG

Kani KARACA-Cevher Gibi Rizan Olayım Böyle Gerektir (MUHAYYER BÛSELİK)RG.mp3

Kani KARACA-Kul Olurdum Halk-ı Âlem Olmasa Kulun Eğer (MUHAYYER BÛSELİK)RG

Kani KARACA-Kul Olurdum Halk-ı Âlem Olmasa Kulun Eğer (MUHAYYER BÛSELİK)RG.mp3

Kâni KARACA-Aybeder Hâl-i Dîl-i Aşüfte Sâmânım Gören (EVÇ BÛSELİK)RG

Kâni KARACA-Aybeder Hâl-i Dîl-i Aşüfte Sâmânım Gören (EVÇ BÛSELİK)RG.mp3

Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân-Necmi Rıza Ahıskan/Nette ilk

Ey gonce-i bağ-ı cihan v'ey ziynet-i destâr-i cân-Necmi Rıza Ahıskan/Nette ilk.mp3

Nusret Yılmaz - Meyhâne tarab gâh-ı mey âşâm-ı cihandır

Nusret Yılmaz - Meyhâne tarab gâh-ı mey âşâm-ı cihandır.mp3

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DikmenVisâl-i yâre gönül sarf ı himmet istermiş.mp3

İnci YAMAN-Ayâ Ne İdem Ol Şeh-i Hûbâne Hediye (BÛSELİK)RG

İnci YAMAN-Ayâ Ne İdem Ol Şeh-i Hûbâne Hediye (BÛSELİK)RG.mp3

BEKİR SIDKI SEZGİN Seng-i sitemle gönlüm şikeste

BEKİR SIDKI SEZGİN Seng-i sitemle gönlüm şikeste.mp3

Selçuk Aygan

Selçuk AyganGönül sana tapalı kapın bana kapalı.mp3

ESMA BAŞBUĞ Be hey zâlim n'idersin sen.mp3

Bekir Sıdkı Sezgin-Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül

Bekir Sıdkı Sezgin-Müptelâ-yı derd-i hicrandır gönül.mp3

Meral Uğurlu Çok kıldı harâb dilleri mâhmûr nigâhın.mp3

ELİF GÜREŞÇİ Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ

ELİF GÜREŞÇİ Hayli demdir bir gül-i ruhsâre oldum müptelâ.mp3

Hilal Çelebi

Hilal ÇelebiHicrinle gözüm görmede âfâkı diğer gûn.mp3

Mefharet YILDIRIM-Çeşm-i Mestin Arz Olunsa Hâlet-i Mestânesi (NİHAVEND)RG

Mefharet YILDIRIM-Çeşm-i Mestin Arz Olunsa Hâlet-i Mestânesi (NİHAVEND)RG.mp3

Alemde eğer olmasa hercâî o Mehveş ''İnternette İlk''.mp3

Ekrem Güyer

Ekrem GüyerGücenmiş ol güli gülzar.mp3

Vedat Kaptan Yurdakul and Yâr Ağlamadan Dîdelerim Kâne Boyandı (BESTENİGÂR).mp3

ÜMİT YAZICI Bilindi bûseye yok yârin izni.mp3

Kani Karaca-Baktıkça Hüsn-ü Ânına Hâyran Olur Âşıkların

Kani Karaca-Baktıkça Hüsn-ü Ânına Hâyran Olur Âşıkların.mp3